طرز کار لامپ های فشرده ( C.F.L ) که به لامپ های کم مصرف معروفند مانند لامپ های مهتابی است.

الکترودها دو طرف لوله ای شیشه ای که درون آن با بخار جیوه و گاز آرگون پرشده است قرار دارند. وقتی جریان برق برقرار می شود الکترون ها از میان گاز داخل لوله شیشه ای از یک الکترود به الکترود دیگر جریان پیدا می کنند. جریان الکترون ها بخار جیوه را بر می انگیزد و موجب می شود الکترون ها که در مدار خاصی به دور هسته می گردند به تراز بالا بروند. الکترون ها در این حالت انرژی بیشتر و پایداری کمتری دارند و انرژی اضافی را به صورت نور ماورای بنفش می تابانند و به مدار اولیه بر می گردند.همچنین سطح داخل لوله شیشه ای با فسفر پوشیده شده است و نور ماورای بنفش تابیده شده از اتم های جیوه که نامرئی است به لایه فسفر می تابد و فسفر آن به صورت نور مرئی بازتاب می کند. طیف نوری لامپ های کم مصرف با لامپ های معمولی متفاوت است اما در سال های اخیر با تغییر فرمول فسفر مورد استفاده، لامپ هایی با طیف نوری شبیه لامپ های معمولی تولید شده است که نورزرد رنگی دارند.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389    | توسط: مهدی -    |    |
نظرات()